Translate

wtorek, 24 czerwca 2014

Postawy rodzicielskie - sprawdź jakim jesteś rodzicem.

W wychowaniu dzieci jako rodzice zawsze będziemy popełniać błędy i niestety nie ma innej możliwości. Ważne jest jednak abyśmy się zastanowili i potrafili do nich przyznać, wtedy zdecydowanie mniej będziemy mieć problemów z naszymi dziećmi od tych rodziców którzy tych błędów nie dostrzegają lub zwyczajnie nie chcą ich widzieć.
Wyróżniamy cztery podstawowe style wychowawcze:
  1. autokratyczny
  2. obojętny
  3. permisywny
  4. autorytarny
Sprawdź jaki styl wychowawczy stosujesz i co to znaczy dla twojego dziecka.
  • Styl autokratyczny - rodzice są bardzo wymagający, nadmiernie kontrolujący swoje dziecko. Nadużywają gróźb i kar. Wymagając nie znoszą sprzeciwu, raczej nie pozwalają dziecku na samodzielne podejmowanie decyzji - dzieci takich rodziców są zazwyczaj niezadowolone z siebie i z życia, bywają agresywne i nieposłuszne. Często miewają huśtawki nastrojów.
  • Styl obojętny - rodzice raczej nie stawiają swoim dzieciom granic, od wczesnych lat dają dziecku bardzo dużo swobody. Poświęcają dziecku bardzo mało uwagi i wsparcia - dzieci wychowywane przez rodziców obojętnych są nadmiernie wymagający i nieposłuszni, często mają trudności w porozumiewaniu się z rówieśnikami.
  • Styl permisywny - rodzice stawiają dzieciom niewiele granic ale są wrażliwi na ich potrzeby. Mają luźne podejście do dyscypliny. Dają dużo zachęty i akceptacji, ale są mało przewidywalni i nieuporządkowani - permisywni rodzice wychowają dzieci niedojrzałe i impulsywne oraz będące poza wszelką kontrolą.
  • Styl autorytarny - rodzice stawiają wyraźne granice, są wrażliwi i opiekuńczy. Stosują pozytywne wspieranie, rzadko stosują kary.        W asertywny sposób wyznaczają jasne reguły - dzieci takich rodziców będą pewne siebie, niezależne, a także cechują się większą ciekawością poznawczą. Rodzice mogą być z siebie dumni.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz