Translate

niedziela, 15 lutego 2015

Jaki wpływ na rozwój osobowości człowieka ma kultura masowa?

Już od najwcześniejszych chwil osobowość człowieka kształtuje się pod wpływem trzech czynników: genetycznego, społecznego oraz własnej aktywności podejmowanej w sposób wolny i celowy. Bezpośredni kontakt z rodziną, szkołą czy grupą rówieśniczą jest jednym z najważniejszych czynników społecznych kształtujących osobowość dzieci. Obecnie bardzo dużego znaczenia nabierają media masowe między innymi telewizja ze względu na atrakcyjność form i łatwość dostępu. Telewizja zdecydowanie zmienia wzory zachowań i ludzkie postawy, szczególnie dzięki kilkusekundowym, niewiarygodnie dynamicznym, oraz niezwykle przekonywującym filmikom reklamowym. Przed rozpoczęciem emisji dokładnie bada się jakie skutki  one wywołują i czy są zgodne z założeniami przyjętymi przez zleceniodawców. Producenci filmików reklamowych nie działają w sposób zorganizowany, nie mniej jednak większość z nich odwołuje się do tych samych archetypów jak; miłość, rodzina, szczęście, bezpieczeństwo, bogactwo czy rozkosz. Reklamy kształtują osobowość ludzką wielokrotnym powtarzaniem nie siłą. Filmiki i ich tematy zmieniają się, jednak kanony pozostają niezmienne. Oglądając telewizję szybko przekonujemy się że to mężczyzna jest głową rodziny, prowadzi samochód, ogląda telewizję, słucha radia. Jego zadaniem jest być zadbanym, ogolonym, i ładnie pachnieć. Natomiast kobieta jest westalką domowego ogniska. Jej zadaniem jest dbanie o czystość w domu, o dzieci i męża, którzy są dla niej wszystkim. Całą swą uwagę skupia na swoim wyglądzie, lubi też zrobić coś miłego dla swoich bliskich. Nastolatek przedstawiony jest jako zbuntowany, pokręcony zdolny do najdzikszych wygłupów. Żyje dla zabawy. Małe dziecko jest szczęśliwe gdy ma suchą pieluchę i piękne zabawki. Tak wygląd model współczesnej rodziny, ale brakuje w niej prawdy o życiu, której nie da się opowiedzieć w ciągu trzydziestu sekund. Program telewizyjny nie ogranicza się jedynie do reklam, są pokazywane naprzemiennie z filmami w których dominuje film akcji. Oglądając takie produkcje możemy dojść do wniosku, że świat to dżungla w której podstawową wartości,ą jest agresja. Istnieją również pasma w których pokazuje się zdecydowanie mniej przemocy. Jednak filmy prezentowane we wcześniejszych godzinach najczęściej mówi,ą o życiu rodzinnym, ale nawet ten świat jest ukazany jak w krzywym zwierciadle.. Dominują w nim zdrady i nieszczęśliwe miłości. 
Media mają pozytywne i negatywne skutki dla swych odbiorców. Możemy je podzielić na trzy grupy: rozrywkę, dostarczanie wiedzy, oraz włączanie w życie społeczne.. To że media dostarczają rozrywki wiemy nie od dziś. Muzyka, filmy i gry przynoszą odprężenie, przyjemność, oderwanie od problemów łatwy sposób wypoczynku. Również dzięki mediom odbiorca ma szansę na pogłębienie wiedzy, zobaczenie miejsc i ludzi o której inaczej by się nie dowiedział, może uczestniczyć w wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Media pozwalają na aktywne włączenie się w problemy różnych grup społecznych, oraz na uczestniczenie w akcjach pomocy. Może również nawiązywać kontakty z ludźmi z odległych miejsc całego świata.
Negatywne skutki oddziaływania mediów są zdecydowanie mniej znane. Niestety im więcej czasu im poświęcamy tym skutki negatywne są groźniejsze. Do oddziaływań negatywnych możemy zaliczyć kształtowanie postawy "mieć", wzrost agresji oraz wyobcowanie ze świata realnego.
Badania wykazują, że następstwem korzystania z mediów jest kształtowanie orientacji wobec rzeczywistości, określanej jako postawa "mieć" którą charakteryzuje nastawienie na gromadzenie dóbr materialnych, w przeciwieństwie do postawy "być" to znaczy do nastawienia na własny rozwój, poznawanie świata i działania prospołeczne. Nadreprezentacja ludzi bogatych w telewizji, a także ogromna liczba reklam pokazywanych zarówno w telewizji jak i w Internecie pobudza u dzieci chęć posiadania. Dzieci najczęściej identyfikują się z bohaterami reklam i kształtują w sobie przekonanie że bogactwo, siła, uroda czy też posiadanie wszelkiego rodzaju przedmiotów materialnych jest najważniejszą sprawą w życiu.
Media w naszym życiu zadomowiły się od rana do nocy. Są coraz bardziej atrakcyjne, dają coraz więcej  możliwości. Niestety często bywają również niebezpieczne. Ludzie poddani negatywnym wpływom korzystania z mediów, niestety często nie zdają sobie z tego sprawy, a zagrożenie jest bardzo realne. Powinniśmy zatem podejmować starania o ochronę przed tymi niebezpieczeństwami oraz o pożyteczne wykorzystywanie mediów. Odpowiedzialne są za to obie strony komunikacji masowej, zarówno nadawca jak i odbiorca. Odbiorca powinien tak regulować korzystanie z mediów, aby czerpać z nich jak najwięcej korzyści i chronić się przed jej negatywnym wpływem. Odbiorca również jest odpowiedzialny za to jak media na niego wpływają, bo chociaż nie ma wpływu na nadawane treści to jednak do niego zależy wybór programów i czas na nie przeznaczony. Odbiorcy powinni pamiętać aby z umiarem korzystać z mediów, dokonywać ograniczania czasu i krytycznego doboru treści ( nieobejrzany program nie jest w stanie zaszkodzić).
Człowiek jest istotą społeczną i do życia potrzebuje kontaktów z innymi przedstawicielami swojego gatunku zatem powinien nauczyć się prawidłowego życia w świecie mediów, który obecnie jest naszym światem. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz