Translate

czwartek, 19 marca 2015

Dobry i zły rodzic w oczach dziecka

Jak nas widzą dzieci?
„ Dobry” rodzic:
·        robi wszystko dla dziecka
·        dziecko może mu zaufać
·        jest w miarę pobłażliwy i ustępliwy
·        jest sprawiedliwy w przestrzeganiu dyscypliny
·        szanuje indywidualność dziecka
·        wzbudza miłość, a nie strach
·        daje dobry przykład
·        jest towarzyski i robi różne rzeczy razem z dzieckiem
·        na ogół jest z natury łagodny
·        okazuje dziecku swą miłość
·        współczuje, gdy dziecko się skaleczy lub ma jakieś kłopoty
·        zachęca dziecko, aby przyprowadzało przyjaciół do domu
·        stara się robić wszystko tak, aby w domu panowało szczęście
·        zapewnia dziecku samodzielność, odpowiednią do jego wieku
·        nie oczekuje od dziecka zbyt wysokich osiągnięć

 „ Zły” rodzic:
·       karze surowo, często i niesprawiedliwie
·       wtrąca się do tego, co dziecko robi i czym się interesuje
·       próbuje uformować dziecko według pewnego modelu
·       daje zły przykład
·       jest drażliwy i zły
·       nie okazuje dziecku swej miłości
·       karci, gdy dziecku zdarzy się wypadek
·       mało interesuje się dzieckiem i jego aktywnością
·       nie pozwala na wizyty rówieśników lub ich do tego nie zachęca
·       jest „ skąpy” dla przyjaciół dziecka
·       nie pozwala bawić się dziecku z przyjaciółmi lub je do tego zniechęca
·       próbuje dziecko „trzymać przy matczynej spódnicy”
·       oczekuje od dziecka nierealistycznie wysokich osiągnięć
·       krytykuje lub gani dziecko za niepowodzenia

·      sprawia, że dom jest dla wszystkich miejscem nieprzyjemnym, pełnym stresów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz